Oula Lintula — rehellisyys ja poliittinen tahto Sananvapauden, suomalaisten edun ja demokratian puolesta.

Avoin kirje eduskuntaryhmille sananvapauden puolesta

(Tämä viesti on lähetetty kaikille eduskuntaryhmille.)

Arvoisat eduskuntaryhmien edustajat,

Olen huolestuneena pannut merkille, että Suomen valtiossa on tekeillä uusia kavennuksia sananvapauden rajoittamiseksi. Sananvapaus on yksi tärkeimmistä perusoikeuksistamme ja on hyvin valitettavaa, että sitä ollaan polkemassa näennäisesti ylevin tarkoitusperin, mm. rasismin vastustuksen nimellä; samanaikaisesti ollaan luomassa käytäntöä valikoivalle oikeuskäytännölle, jossa epäselviä lakeja käytetään poliittisten toisinajattelijoiden vaientamiseen.

Varsinaisesti kyse on rikoslain pykälästä, joka käsittelee "kiihottamista kansanryhmää vastaan". Kyseinen pykälä on jo nykyisellään tulkinnanvarainen ja mahdollistaa mielivaltaiset tuomiot poliittisin perustein, eivätkä hallituksen esittämät muutokset helpota tilannetta millään tavalla. Ehdotettuja muutoksia vastaan yhdistyksemme on ottanut kantaa jo aiemmin - http://www.sananvapaudenpuolesta.fi/julk0110.pdf .

Lakia on muutettava nimenomaan päinvastaiseen suuntaan ja hallituksen esitys on hylättävä.

Sananvapauden puolesta ry on kerännyt adressin sananvapauden tukemiseksi ja kahden ongelmallisimman lainkohdan muuttamiseksi. Adressin ovat allekirjoittaneet kaksi rekisteröityä puoluetta, kolme muuta rekisteröityä yhdistystä sekä 923 yksityishenkilöä. Liitän adressin tämän viestin perään.

Pyydän kohteliaimmin levittämään tätä viestiä eduskuntaryhmänne jäsenille.

Sananvapauden puolesta ry:n puolesta kunnioittaen,
Oula Lintula, puheenjohtaja

---------------

Sananvapautta pidetään maailmanlaajuisesti yhtenä tärkeimmistä kansalaisoikeuksista. Myös Suomen perustuslaissa sananvapaus mainitaan erityisesti. Jotta sananvapaudella olisi mitään arvoa, täytyy sen sisältää myös vapaus keskustella yhteiskunnallisesti hankalista asioista vailla rangaistuksen pelkoa. Myös vallitsevien poliittisten käsitysten kanssa ristiriitaisia ajatuksia on voitava julkaista. Voidaan sanoa, että sananvapaus on demokratian välttämätön edellytys.

Kun sananvapauden kaltainen perusoikeus on muun lainsäädännön kanssa ristiriidassa, on pykälät määriteltävä erityisen tarkasti ja syyttämis- ja tuomiokynnysten on oltava erityisen korkealla. Näin ei tällä hetkellä valitettavasti ole. Viime aikoina Suomessa on ollut useita tapauksia, joissa epäselvien pykälien nojalla on mielivaltaisesti syytetty ja jopa tuomittu useita yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuneita henkilöitä.

Ongelmallisimmat lainkohdat ovat rikoslain 11. luvun 10. § ja 17. luvun 10. §. Edellämainittu on sisällöltään seuraavanlainen:

"Rikoslain 11 luvun 10 § (11.4.2008/212)
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

"Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Pykälässä mainitut panettelu ja solvaus ovat hyvin epämääräisiä käsitteitä, eikä niitä lakitekstissä tarkemmin määritellä. Käytännössä jää yksittäisen syyttäjäviranomaisen ja tuomioistuimen mielivallan varaan, onko jokin teksti panetteleva tai solvaava. Käytäntö on osoittanut, että tulkinta vaihtelee kyseessä olevan ryhmän mukaan. Tämä johtaa valikoivaan oikeuskäytäntöön, mikä on oikeusvaltiolle täysin sopimaton ajatus.

Uhkaaminen on asia erikseen, eikä sitä pitäisi rinnastaa panetteluun tai solvaukseen.

Toinen ongelmallinen lainkohta kuuluu seuraavasti:

"Rikoslain 17 luvun 10 § (24.7.1998/563)
Uskonrauhan rikkominen

"Joka

"1) julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai

"2) meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta,

"on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi."

1. kohta on uskonnonvapautta tunnustavalle yhteiskunnalle hyvin erikoinen. Erilaiset yhteisöt, niin uskonnolliset kuin muutkin, pitävät pyhinä hyvin erilaisia asioita; on outoa, että joidenkin pyhinä pitämät asiat ovat "pyhempiä" kuin toisten. Irvokkaimmillaan tällainen voi johtaa siihen, että vakavia rikoksia tehneen henkilön tekemistä rikoksista ei saa puhua, mikäli kyseinen henkilö on sattunut perustamaan uskonnon. Tämä siis asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan, joka riippuu näiden suhteesta uskontoon.

2. kohta on ymmärrettävämpi. Siinä kuvailtu teko on myös lähempänä varsinaista rikosnimikettä, eikä se yleensä aiheuta sananvapauden kannalta ongelmia.

Molemmat mainitut pykälät ovat ongelmallisia, sillä ne rinnastavat toisiinsa täysin erilaisia tekoja. On oman keskustelunsa paikka, voidaanko pykälien jäljellä olevia osia käsitellä muualla laissa, eli tarvitaanko tiettyjä ryhmiä suojaamaan sen kummempia lakeja kuin ihmisiä ylipäänsä.

Sananvapauden ongelmat eivät myöskään lopu näihin kahteen kohtaan, mutta jostain on aloitettava.

Ylläolevaan viitaten me allekirjoittaneet vaadimme sananvapauden puolustamiseksi seuraavaa:

Rikoslain 11. luvun 10. §:stä on poistettava viittaus panetteluun ja solvaukseen, ja 17. luvun 10. §:stä on poistettava 1. kohta.

Tämän jälkeen nämä lainkohdat olisivat seuraavanlaisia:

"Rikoslain 11 luvun 10 §
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

"Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan jotakin kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

"Rikoslain 17 luvun 10 §
Uskonrauhan rikkominen

Joka meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi."

Kiinnitämme tähän asiaan erityistä huomiota tehdessämme äänestyspäätöstä vuonna 2011. Näin toimimme riippumatta siitä, toteuttaako nykyinen eduskunta vaatimustamme vai ei.

Sananvapauden puolesta ry., puheenjohtaja Oula Lintula;
Piraattipuolue r.p., puheenjohtaja Pasi Palmulehto;
Suomen Sisu ry, käräjien puheenjohtaja Paula Päivike, suurkäräjien valtuuskunnan puheenjohtaja Teemu Lahtinen;
Muutos 2011 rp, puheenjohtaja Jiri Keronen, sihteeri Tapio Äyräväinen;
Piraattinuoret ry, puheenjohtaja Lari Yltiö;

Oula Lintula, Akaa; Mirka Lintula, Akaa; Kyuu Eturautti, Tampere; Henri Rantala, Tampere; Kimmo Veijalainen, Helsinki; Mikko Käyhkö, Helsinki; Pasi Kylliö, Tampere; Lauri Wahlstedt, Vantaa; Uljas Viljakainen, Helsinki; Mika Isomaa, Tampere; Juha Suvanto, Tampere; Jarno Ruotsalainen, Tampere; Marko Riihimäki, Tampere; Pekka Repo, Helsinki; Juha Mäki-Ketelä, Tampere; Anssi Aho, Tampere; James Hirvisaari, Asikkala; Tuomas Naulapää, Helsinki; Juhani Naskali, Turku; Martti Komulainen, Kuhmo; Mikko Tanni, Tampere; Aleksi Nieminen, Helsinki; Tapio Äyräväinen, Salo; Antti Nieminen, Tampere; Heikki Luoto, Tampere; Timo Hellman, Turku; Lauri Huhtala, Tampere; Mika Rantanen, Turku; Anssi Leinonen, Iisalmi; Marko Lahtinen, Helsinki; Lauri Sinivaara, Helsinki; Matti Aronen, Helsinki; Anton Tamminen, Helsinki; Lotta Söderholm, Helsinki; Jussi Lehtola, Espoo; Veikko Rautala, Orimattila; Juha Aaltonen, Tampere; Eija Savonkari, Imatra; Jiri Keronen, Turku; Petri Kaivanto, Helsinki; Marja Leena Lempinen, Turku; Kuku Kirtselis, Kouvola; Marko Sihvo, Helsinki; Hannu Koho, Imatra; Dennis Holm, Espoo; Tobias Halfar, Jyväskylä; Markus Mannonen, Helsinki; Jaana Parviainen, Tampere; Jouni Wiklund, Tampere; Elisa Siekkinen, Helsinki; Vesa Linja-aho, Espoo; Harri Mähönen, Helsinki; Juhana Ullgren, Rautavaara; Janne Yli-Arvo, Vaasa; Mikko Oittinen, Tampere; Tarja Mankinen, Tampere; Tuomas Rimppi, Ylöjärvi; Heikki Poroila, Helsinki; Marika Lausto, Oulu; Bror Heinola, Nummi-Pusula; Tuure Karhunen, Helsinki; Matti Suhonen, Kouvola; Juho Anttila, Kokemäki; Mikko Mattila, Siuntio; Mikko Ketala, Harjavalta; Jari Leino, Tampere; Markku Stenholm, Kotka; Antti Tulonen, Turku; Asko Saura, Helsinki; Jesse Vuolasto, Espoo; Carita Lehtikangas, Espoo; Freddy Van Wonterghem, Kotka; Lassi-Pekka Toivonen, Espoo; Virpi Kauko, Jyväskylä; Janne Törnroos, Kuopio; Martti Ylioja, Brysseli; Janne Peltoniemi, Pori; Raine Moilanen, Helsinki; Tuomas Tonteri, Helsinki; Juhani Sirkiä, Turku; Kenneth Peltonen, Espoo; Tapani Tarvainen, Jyväskylä; Janne Reijonen, Tampere; Pasi Suikki, Lappeenranta; Heikki Porkka, Helsinki; Teemu Remes, Kiuruvesi; Henri Hemmilä, Lahti; Tarmo Rahkonen, Kerava; Maekus Myllynen, Oulu; Peter Pyykkönen, Noormarkku; Teemu Keskisarja, Helsinki; Samuli Porkka, Mikkeli; Jouni Kauppi, Tuusula; Minna Löytynoja, Maksamaa; Pekka Tommila, Espoo; Mikko Nättinen, Jämsä; Maijastiina Kaski, Jyväskylä; Aku Sahlström, Tampere; Jaakko Sipilä, Helsinki; Janne Paturi, Janakkala; Tapio Hatakka, Helsinki; Pyry Aho, Vantaa; Aapo Urpela, Tampere; Mia Juntunen, Sipoo; Jari-Pekka Marin, Helsinki; Sami Aario, Tanmpere; Toni Hiltunen, Joensuu; Antti Harju, Jyväskylä; Hilkka Axelsen, Kajaani; Jarmo Kyyrö, Vieremä; Esa Liimatainen, Turku; Heikki Ranta, Tampere; Daniel Borshagovski, Kotka; Jaana Peltonen, Jämsä; Risto Sarjonen, Oulu; Sarianna Nikkola, Helsinki; Lotta Roti, Inkoo; Pentti Kovalainen, Ristijärvi; Ari Niva, Kauhava; Veikko Suvanto, Vantaa; Juha-Pekka Santala, Lahti; Roni Bredbacka, Espoo; Harri Lindroos, Helsinki; Janne Illi, Helsinki; Aleksi Saunamäki, Turku; Matti Pöri, Helsinki; Jussi Järventö, Tampere; Kirsti Björkqvist, Espoo; Petrus Pennanen, Helsinki; Vesa Kärkkäinen, Pieksämäki; Marko Seppälä, Espoo; Markku Jussila, Koimaa; Kai Mikael Aalto, Oulu; Janne Kuosmanen, Iisalmi; Mira Harju, Helsinki; Sami Jokinen, Sipoo; Kim-Niklas Antin, Espoo; Olli Hirvonen, Hyvinkää; Kristian Salonen, Laitila; Hannu Töyri, Helsinki; Pentti Kosonen, Iisalmi; Antti Ruokolainen, Kirkkonummi; Janne Vartiainen, Kajaani; Erkki Lampén, Helsinki; Johan Aspegren, Tornio; Tomas Valverde, Espoo; Ilari Juslen, Nokia; Marko Häkkinen, Rovaniemi; Tuomo Kemppainen, Oulu; Risto Pohjonen, Jyväskylä; Veli-Matti Kananen, Pyhäjoki; Mikko Saari, Tampere; Pasi Partanen, Lieksa; Tuomas Rantalainen, Lappeenranta; Kimmo Kettunen, Helsinki; Petri Lipponen, Kerava; Joonas Kivikunnas, Tampere; Jarkko Sandell, Varkaus; Timo Helenius, Vantaa; Jani Alander, Turku; Matias Pajulahti, Turku; Matti Pajunen, Helsinki; Joonas Mäkinen, Helsinki; Otto Merta, Pori; Sakari Hakkarainen, Helsinki; Timo Marin, Helsinki; Mikko Pousi, Hollola; Arne Salaka, Helsinki; Pekka Tiusanen, Helsinki; Ari Korva, Haukipudas; Juhani Laaksonen, Herrala; Vesa Heikkinen, Helsinki; Matias Alanko, Helsinki; Joona Paajanen, Helsinki; Johannes Nyman, Hollola; Jussi Pakola, Hämeenlinna; Tomi Laine, Tampere; Teppo Kuusisto, Vantaa; Niina Voutilainen, Helsinki; Lars Elf, Helsinki; Tommi Kaipila, Tampere; Jukka Sinisaari, Lohja; Marko Räsänen, Kangasala; Markku Pehkonen, Helsinki; Esko Anttonen, Oulu; Riku Leino, Kotka; Eveliina Eerola, Turku; Panu Horsmalahti, Tampere; Jari Tuominen, Nurmijärvi; Marko Karonen, Tampere; Pekka Koski, Oulu; Ossi Toivonen, Tampere; Anssi Pajala, Kotka; Esa Santala, Kuopio; Taina Rajamäki, Helsinki; Jussi Penttilä, Helsinki; Markku Palonen, Turku; Timo Snellman, Tampere; Simo Tamminen, Jämsä; Olavi Miettinen, Espoo; Jori Mäntysalo, Tampere; Lauri Lähteinen, Inkoo; Sampsa Kärnä, Espoo; Otto Vainikka, Tampere; Tuomas Hako, Alajärvi; Klaus Elovaara, Tampere; Jukka Höök, Äänekoski; Mikael Schier, Helsinki; Heikki Annala, Oulu; Timo Saari, Helsinki; Petri Palviainen, Helsinki; Henrik Kettunen, Hyvinkää; Ville Väisänen, Rovaniemi; Atte Lahti, Pirkkala; Ahti Mäkinen, Tornio; Tommi Kovalainen, Kuopio; Helena Koivisto, Turku; Jani-Petteri Leppänen, Lahti; Juhani Järvinen, Sastamala; Outi Meriluoto, Helsinki; Jukka Aakula, Helsinki; Jukka Haanpää, Tampere; Sami Järvinen, Jyväskylä; Rauno Juutinen, Kouvola; Ville Hildén, Helsinki; Ville Kontio, Tampere; Erik Herrmann, Helsinki; Mia Korppi, Jyväskylä; Iiro Iso Ilomäki, Kuopio; Olli Immonen, Oulu; Kari Turunen, Kontiolahti; Atte Suomalainen, Tampere; Janne Annala, Oulu; Seppo Salmenaho, Ähtäri; Irja Lassila, Helsinki; Henry Kari, Helsinki; Sami Linnavuori, Helsinki; Kalle Mikkola, Espoo; Timo Vesa, Kaarina; Jouni Hölttä, Lahti; Paavo Laitinen, Oulu; Henri Mannila, Helsinki; Maria Koskinen, Helsinki; Antti Ollikainen, Mikkeli; Miro Salo, Seinäjoki; Harri Kekäläinen, Espoo; Mika Mäkelä, Hämeenlinna; Juha Myllyoja, Helsinki; Henri Määttä, Kuusamo; Antti Parviainen, Oulu; Jussi Kilpeläinen, Valtimo; Timo Pakarinen, Helsinki; Mika Katajamäki, Mänttä-Vilppula; Pentti Kosonen, Iisalmi; Anne Poikolainen, Pieksämäki; Joonas Salo, Tampere; aakko Lemmetty, Tampere; Jani Leppänen, Raisio; Kalevi Kivistö, Hämeenkyrö; Reijo Ketola, Tampere; Jonni Muta, Jyväskylä; Kari Ratilainen, Tampere; Risto-Antti Paju, Jyväskylä; Antti Mäkelä, Alavus; Hannu J. Takalo, Oulu; Jouni Laakso, Lahti; Jussi Eskola, Espoo; Henrik Inberg, Uusimaa; Eero Moilanen, Turku; Timo Tantarimäki, Tampere; Matti Putkonen, Helsinki; Marko Eskola, Tampere; Tommi Korhonen, Tampere; Marko Sivonen, Mikkeli; Mikko Rajala, Köyliö; Leevi Salonen, Espoo; Markku Pelkonen, Helsinki; Mikko Kokko, Helsinki; Antti Immonen, Imatra; Johannes Nieminen, Vantaa; Heikki Alho; Toni Siira, Lahti; Atte Saarela, Helsinki; Jouni Helle, Vähäkyrö; Pertti Stenberg, Helsinki; Harri Puntti, Kirkkonummi; Milla Suominen, Turku; Riku Pihlaja, Mynämäki; Roope Luhtala, Vantaa; Pasi Hallikainen, Järvenpää; Lassi Heikkinen, Oulu; Ossi Seppälä, Hämeenlinna; Mika Raento, Helsinki; Toni Leino, Turku; Jere Leino, Kangasala; Tapani Millaskangas, Oulu; Mika Junttila, Oulu; Janne Mäkinen, Lahti; Jyri Moisio, Vantaa; Tony Jansson, Lahti; Olli Kaartinen, Helsinki; Ville Kosomaa, Vantaa; Arne Salaka, Helsinki; Timo Rainela, Helsinki; Janne Hakkarainen, Helsinki; Sirkka Laukonsuo, Helsinki; Toni Lahtinen, Tampere; Joni Mäkinen, Salo; Hannu Klemetti, Tampere; Kimmo Koivusalo, Riihimäki; Aapo Puhakka, Kerava; Jarmo Kukkonen, Kontiolahti; Jarkko Pesonen, Joensuu; Risto Aallonharja, Kirkkonummi; Riikka Ketomäki, Lahti; Olli Kosola, Tampere; Pasi Lehto, Vantaa; Mika Ranta, Lahti; Antti Kurittu, Helsinki; Paul Oja, Kouvola; Riku Kanninen, Turku; Tapio Rantanen, Tampere; Jaakko Koskela, Helsinki; Jonne Jokitalo, Oulu; Marko Kanerva, Tampere; Jani Lipponen, Helsinki; Marko Lahtinen, Helsinki; Maria Levantin, Helsinki; Jarkko Jokinen, Helsinki; Kimmo Paananen, Ylöjärvi; Jarno Käpylä, Oulu; Satu Cagle, Tampere; Esa Koponen, Oulu; Tuomas Naulapää, Helsinki; Jori Tammela, Jyväskylä; Valtteri Tervakangas, Turku; Janne Paturi, Janakkala; Laura Haussalo, Espoo; Into Akkanen, Naantali; Pauliina Härkönen, Hyvinkää; Matti Hiltunen, Espoo; Saru Miettinen-Salminen, Helsinki; Lauri Sinivaara, Helsinki; Kari Mustonen, Tampere; Timo Aho, Helsinki; Mika Mämmelä, Oulu; Jouni Schuvalow, Helsinki; Mika Heikkinen, Ylivieska; Tuomo Antero Kakkonen, Joensuu; Antti Harri, Helsinki; Kalevi Lehtinen, Vantaa; Jani Hyvönen, Jyväskylä; Antti Eskelinen, Kouvola; Tommi Hakala, Nokia; Mikko Lampinen, Kirkkonummi; Pertti Stenberg, Helsinki; Paavo Laitinen, Jyväskylä; Paavo Metsäluoma, Helsinki; Jesse Sahanen, Hämeenlinna; Juhani Rinne, Helsinki; Ari Maali; Miikka Lehtonen, Turku; Hannu T. Sepponen, Tampere; Raimo Korva, Oulu; Matti Seppänen, Vantaa; Joni Peltonen, Helsinki; Mikko Nenonen, Kauniainen; Jani Karhapää, Lahti; Antti Laiti, Tampere; Tommi Korhonen, Tampere; Tobias Halfar, Jyväskylä; Tuomas Ruuhijärvi, Turku; Samuli Suomi, Turku; Riku Seppälä, Kouvola; Jani Korhonen, Oulu; Pekka Numminen, Helsinki; Toni Salminen, Helsinki; Mauri Peltola, Nivala; Jukka-Pekka Suhonen, Helsinki; Jarkko Lehti, Tampere; Mika Järvinen, Tuusula; Elo Kemppainen, Naantali; Simo Mäkelä, Espoo; Riikka Ketomäki, Lahti; Markus Anttila, Iitti; Niklas Eriksson, Turku; Tero Oinonen, Kuopio; Joni-Pekka Laaksonen, Virrat; Santtu Mäki, Helsinki; Ansa Eskelinen, Lappeenranta; Ahti Heyno, Turku; Niko Kuivalainen, Kuopio; Ismo Loukusa, Helsinki; Valtteri Kokkoniemi, Helsinki; Jukka Turunen, oulu; Anne Høynes, Norja; Alex Vidqvist, Turku; Teppo Salo, Seinäjoki; Hannu Seppä, Helsinki; Toni Tervo, Oulu; Ville Alho, Vantaa; Miika Luolajan-Mikkola, Helsinki; Petri Anttiroiko, Lempäälä; Risto Välimäki, Tampere; Tuomo Lempiäinen, Helsinki; Kaisa Vuorio, Turku; Tommi Lehtonen, Helsinki; Timo Helenius, Vantaa; Pekka Hakkarainen, Vantaa; Sami Hyypiä, Helsinki; Tuomas Lairila, Helsinki; Jarno Niemelä, Kauhava; Mika Myller, Oulu; Toni Tuominen, Lappeenranta; Erkki Linnala, Kouvola; Matts Nylund, Turku; Timo Marin, Helsinki; Jari Leino, Tampere; Tuomo Hirvonen, Jyväskylä; Timo Palokankare, Turku; Jouni Mattila, Tampere; Altti Helläkoski, Espoo; Samuli Saarelma, Abingdon, UK; Ilkka Juurikko, Tampere; Heikki Särkkä, Tampere; Ari Ilen, Pori; Jarmo Ryyti, Jyväskylä; Marko Tikkanen, Tampere; Pertti Lahtinen, Kouvola; Jutta Kontinen, Punkalaidun; Tapani Palviainen, Joensuu; Jarno Ahokas, Helsinki; Antti Sorjamaa, Kirkkonummi; Perttu Peltonen, Mikkeli; Joonas Hynninen, Helsinki; Jukka Suuronen, Kuopio; Aki Moilanen, Oulu; Ville Vänttinen, Ikaalinen; Ville Lehtonen, Tampere; Tomi Kause, Helsinki; Esa Örmä, Nacka Ruotsi; Jarkko Santala, Espoo; Olli Virtanen, Turku; Hermanni Mäkitalo, Ylivieska; Jarkko Virta, Helsinki; Juho Nieminen, Jyväskylä; Tuure Peltonen, Mikkeli; Patrik Palmqvist, Espoo; Jyri Tasala, Tampere; Pertti Kasanen, Helsinki; Petri Koskela, Hämeenlinna; Antti Virta, Valkeakoski; Heikki Mylläri, Jyväskylä; Martti Pitkäranta, Vantaa; Markus Korpinen, Helsinki; Henri Heikinheimo, Haukipudas; Ilkka Karanta, Espoo; Tapio Pietinsalo, Turku; Jarmo Niinimäki, Vantaa; Susa Niinimäki, Vantaa; Veli Hiltunen, Valkeakoski; Henrik Heino, Tampere; Ari Kiiskinen, Kangasala; Heljä Pekkalin, Kouvola; Sami Virtanen, Seinäjoki; Toni Salomäki, Ylivieska; Topi Toosi, Helsinki; Paavo Laurila, Tampere; Jarno Salminen, Tampere; Lasse Kulmala, Jyväskylä; Erkka Korolainen, Oulu; Niko Niinimäki, Vantaa; Jussi Särkkä, Oulu; Kimmo Veijalainen, Helsinki; Jukka Rasi, Hyvinkää; Jonne Luukkonen, Helsinki; Aapeli Korsikko, Liperi; Kirsti Björqkvist, Espoo; Juha Kärki, Helsinki; Eero Vainionpää, Seinäjoki; Jessica Rinne, Turku; Mikko Mononen, Vantaa; Miikka Grönlund, Kajaani; Eero Kokko, Tampere; Jörkki Hyvönen, Helsinki; Jaakko Kaisto, Kuusamo; Sampo Haapalainen, Mariehamn; Anton Valojää, Vantaa; Janne Jurvanen, Jyväskylä; Margus Sokk, Vesilahti; Jukka Oinonen, Bxl; pentti kosonen, Iisalmi; Mikko Vartiainen, Alavus; Janne Salminen, Helsinki; Tom Kärnä, Vantaa; Paula Mikkola, Vaasa; Reetu Pesonen, Lahti; Mika Peltola, Riihimäki; Rauna Timonen, Turku; Teuvo Savelius, Järvenpää; Jenna Jauhiainen, Helsinki; Pertti Jalava, Paimio; Sami Tähti, Kuopio; Joona Keskinen, Espoo; Maija Heinonen, Turku; Marita Pyykönen, Vantaa; Juho Karenko, Vantaa; Sami Paavilainen, Vaasa; Atte Pajala, Turku; Terho Särkikoski, Riihimäki; Ville Rajala, Espoo; Jussi Oksanen, Tampere; Tatu Hietala, Tampere; Riku Saario, Espoo; Ilkka Männistö, Espoo; Jouko Suomi, Turku; Jarmo Patja, Helsinki; Ilari Kajaste, Hämeenlinna; Jani Hakala, Jämsä; Roger Bom, Helsinki; Marko Leskinen, Kajaani; Arto Kallio, Seinäjoki; Pauli Hämäläinen, Helsinki; Antti Valkama, Janakkala; Jyri Hyttinen, Kuusankoski; Tero Outinen, Mikkeli; Hannu Töyri, Helsinki; Joni Virolainen, Jyväskylä; Peppe Jauhiainen, Villähde; Pepe Halsti, Helsinki; Tuomas Salo, Helsinki; Petri Varvia, Kuopio; Simo Turunen, Kuopio; Keijo Kunttu, Lohja; Kimmo Aalto, Kurikka; Jarkko Jousala, Tampere; Leevi Alakurtti, Kemi; Raoul Plommer, Helsinki; Soile Mattila, Viljandimaa; Ari Rantanen, Nurmijärvi; Antti Paldanius, Tampere; Kari Laakso, Pori; Kari Puranen, Vantaa; Tarmo Saranen, Espoo; Mika Putkonen, Orimattila; Väinö Tervonen, Oulu; Tuula Muukka, Lappeenranta; Petri Lipponen, Kerava; Antti Kurittu, Helsinki; Antti Salminen, Tampere; Jenna Kärkkäinen, Helsinki; Johan George Mångård, Karis; Juho Sarkkinen, Oulu; Sami Kantola, Oulu; Nea Sahlman, Polvijärvi; Aki Huovinen, Oulu; Jari Söderholm, Helsinki; Marko Hyytiäinen, Helsinki; Antti Räisälä, Helsinki; Vesa-Matti Kari, Helsinki; Marko Lauronen, Liminka; Ville Kataja, Mynämäki; Soili Keinänen, Helsinki; Timo Krafft, Helsinki; Markku Peltola, Vantaa; Mikko Oittinen, Tampere; Tea Törmänen, Oulu; Anneli Geijer-Prosser; Kristoffer Franke, Tampere; Matti Laakso, Turku; Suvi Laine, Espoo; Antti Kontio, Kuopio; Satu Immonen, Helsinki; Max Mannola, Vantaa; Marja-Liisa Ronkainen, Nurmijärvi; Juha Hjelm, Espoo; Topi Tenkula, Raahe; Marja-Liisa Kujanpää, Kaarina; Anssi Kallio, Turku; Alpo Prittinen, Helsinki; Lauri Mielonen, Helsinki; Pasi Riepponen, Helsinki; Jarmo Suopajärvi, Rovaniemi; Martti Mäkelä, Ulvila; Mika Jaakkola, Espoo; Mika Salminen, Kotka; Pyry Aho, Vantaa; Heino Jari-Petri, Turku; Samuli Salminen, Helsinki; Sirkka Hagelin, Kaarina; Kari Mäkinen, Laukaa; Joonas Reunamo, Tampere; Joonas Salo, Tampere; Tero Lindberg, Turku; Mili Roima, Kotka; Kristina Rappu, Ulvila; Arto Rantala, Helsinki; Esa Pehkonen, Leppävirta; Anna-Leena Harinen, Joensuu; Risto Rinne, Kokkola; Laura Rosten, Turku; Joose Tammenpää, Vaasa; Matti Kärkkäinen, Kajaani; Hannu Pasanen, Kuusamo; Sami Herttua, Pori; Joel Torkkeli, Pori; Heikki Mikkonen, Mikkeli; Olli Sikstus, Turku; Juha Pitkänen, Helsinki; Janne Järvinen, Tampere; Kalle Murto, Espoo; Bjarne Lehtonen, Orivesi; Berit Egeland-Jensen, Helsinki; Joona Niemi, Kauhajoki; Lauri Taskinen, Vantaa; Olli Hietamaa, Kangasala; Toni Taipale, Vantaa; Tommi Nuolioja, Kotka; Ariel Koskinen, Turku; Joonas Virta, Paimio; Anni Pikkarainen, Helsinki; Alain Chiaroni, Helsinki; Mika Kohonen, Porvoo; Mikko Kärppä, Tampere; Aapo Toivanen, Oulu; Jussi Savola, Helsinki; Ritva Puolakka, Oulu; Tiina Malinen, Vantaa; Ville Saha, Tampere; Tommi Kanninen, Tampere; Tuomas Heinonen, Orimattila; Ari Pohjama, Kajaani; Annukka Holma, Lahti; Antti Leppänen, Jyväskylä; Oona Sahari, Mäntsälä; Olli Nummela, Lempäälä; Paula Pohjasto, Akaa; Teemu Suoranta, Turku; Kimmo Määttänen, Turku; Jaana Välimäki, Pori; Markku Perttula, Kannus; Ely Sorsa, Helsinki; Timo Sandberg, Lahti; Mika Peltola, Riihimäki; Matti Meriö, Valkeakoski; Veikka Mattila, Lappeenranta; Rami Lehtonen, Tampere; Teemu Järvelä, Oulu; Jami Kangasoja, Tampere; Heikki Juvonen, Helsinki; Atte Ekdahl, Oulainen; Risto Pietilä, Espoo; Kim-Niklas Antin, Espoo; Janne-Eemeli Pyörre, Helsinki; Marjukka Kaakkola, Kirkkonummi; Erkki Jussila, Tampere; Lauri Hirn, Tampere; Teemu Romppanen, Joensuu; Mikko Kärppä, Tampere; Arto Mäkinen, Lempäälä; Katri Matikainen, Tampere; Merja Sairanen, Rääkkylä; Kimmo Pirkkala, Nurmijärvi; Sami Kärnä, Vantaa; Joonas Hynninen, Helsinki; Siru Kiuru, Helsinki; Markku Laitinen, Helsinki; Jukka Kohonen, Vantaa; Ari Rantanen, Nurmijärvi; Jari Lundström, Seinäjoki; Miikka I. Pehkonen, Mikkeli; Aki Ilonen,  Lappeenranta; Deniz Söderström, Turku; Andrej Liski, Lohja; Hannu Lahti, Loimaa; Jussi Blom, Turku; Erkki Pesonen, Joensuu; Petri Kemppainen, Oulu; Raine Luotonen, Sipoo; Atte Pulli, Kaarina; Jani Ollikainen, Espoo; Mikael Lind, Honkajoki; Thomas Nuorre, Helsinki; Pekka Ruotsalainen, Saarijärvi; Tuomo Jäärni, Kemi; Samuel Kielosto, Raasepori; Tarja Irmeli Kaukonen, Leppävirta; Elina Moustgaard, Espoo; Dina Mikkonen, Helsinki; Sami Halonen, Helsinki; Anna Ahola, Helsinki; Anssi Asukas, Oulu; Ville Jokinen, Espoo; Ari Seppälä, Helsinki; Leo Laattala, Lahti; Juho Eerola, Kotka; Kai-Henrik Tiiainen, Helsinki; Kai Keskumäki, Tampere; Pasi Palmulehto, Hollola kk; Taija Chanth, Helsinki; Petri Lipponen, Ponte de Lima; Juhana Marttinen, Helsinki; Petja Ylitalo, Kokkola; Jarmo Virkkunen, Helsinki; Jussi Suomela, Espoo; Martti Munne, Kerava; André Moustgaard, Helsinki; Antti Mikkonen, Helsinki; Jarmo Nurmi, Turku; Perttu Niemi, Turku; Joonas Kärnä, Vantaa; Harri Ruohonen, Tampere; Vaskela Jyrki, Vantaa; Petri Ehonsalo, Tampere; Heikki Knookala, Isokyrö; Joonas Hamilas, Laitila; Kosma Repo, Helsinki; Jussi Yli-Paavola, Espoo; Jyrki Savolainen, Savonlinna; ja Miika Heikkinen, Kuopio.

203 allekirjoittajaa on pyytänyt, ettei heidän nimiään julkaista. Nekin allekirjoitukset ovat mukana eduskuntaryhmille lähetetyssä viestissä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Jukka-Pekka Vasara

Olette tärkeällä asialla. Eliitti tosin on varta vasten hämärtänyt lakeja saadakseen jo nähtyjä näytösoikeudenkäyntejä valtansa turvaamiseksi ja lihotettua eliitin ytimeen kuuluvaa lakimiesluokkaa joten en usko menestystä tulevan hankkeelle.

Vieras (nimimerkki)

Tsemppiä teille ja "luu kurkkuun" eduskunnan suomisyöjille persut valtaan suomi on pelastettava.

Vieras (nimimerkki)

Sananvapaudesta leikkaaminen kasvattaisi budjettia. Ihan vaan vinkkinä kaikille broilereille.

Toimituksen poiminnat